Cái này có thể so với thời gian tàn ngục..

Ngoài ra, Barcelona đã chịu chín phạt trong mùa này, bốn trong số đó đã được giao bởi Langley, và năm còn lại được thực hiện bởi alauwo, erst, miniosa, Dejon và piqueVào cuối nửa đầu tiên, lemma chiếm lấy sai lầm của Salah, và bắn loạt vì những món ăn đáng giá.Thống kê sau trận đấu cho thấy đây là lần thứ bảy trong lịch sử đội Saint Germain-des-Prés vào trận đấu giải vô địch tám tuổi.